Commissies:

Wedstrijdzaken

  • Dorien Cramer
  • Hans Bouman

Accommodatiecommissie (voor onderhoud accommodatie / banen )

  • Wim Gijsbers
  • Rinus Boetier
  • 1 vacature

Bar en Welzijn

Hans Bouman:

2 vacatures

inkoop, organisatie en inwerken nieuwe leden.

Thea en Berry Grisel:

verzorgen “lief en leed” (geen lid van de barcommissie)

Ank Gijsbers:

verzorgt de financiële administratie en stelt de barroosters samen (is geen lid van de barcommissie)

Activiteitencommissie

  • Hans Bouman

Publiciteit (extern) en promotie

  • Arnold van der Pol

Nijmeegse Jeu de Boulesvereniging